• Балтийски държави

    Богати фолклорни традиции и съхранен занаятчийски колорит, кехлибарени съкровища и ленени тъкани, модерно мислене и висок образователен потенциал, отлични рекреационни комплекси и чиста природа показват и трите държави от Балтийския регион – Литва, Латвия и Естония. В този североизточен край на Европа, колкото непознат, толкова очарователен, разположен на източното крайбрежие на Балтийско море и заобиколен от Полша, Русия и Беларус има над седем хиляди езера, безброй мочурища и блата, изобилие от реки и над една трета гори.

    Прочети публикацията