• Словения

    Разположена между Австрия, Унгария, Хърватия и Италия, част от Австро-Унгарската империя до края на Първата световна война, присъединена към НАТО и ЕС през 2004, а от 2007 – и към Еврозоната, Словения е най-проспериращият регион от бивша Югославия. 

    Прочети публикацията